Posted on

แจงกรงเหล็กสีเขียวเป็นที่พักขยะรอจัดเก็บ

เขตพญาไทแจงทำกรงเหล็กวางขยะบนทางเท้าเพื่อความสะอาดชี้ตีเส้นขีดกรอบไม่พอขยะกระจัดกระจายสร้างความสกปรก จากกรณีที่มี ประชาชนแชร์ภาพกรงเหล็กสีเขียวที่ตั้งวางบนทางเท้าและที่มีคนนำขยะมาทิ้งบริเวณซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไทโดบระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามกรีดขวางทางเท้า นางเกศสุภา อรวรรณสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพญาไท ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า จุดที่มีการจัดทำกรมเหล็กสีเขียวขึ้นมานั้นเป็นจุกพักขยะ

เพื่อรอเจ้าหน้ารักษาความสะอาดมาเก็บซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครที่จะนัดเก็บขยะตามครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” โดยให้ 50 สำนักงานเขต กำหนดจุดทิ้งขยะบนถนนสายหลัก สายรอง ชุมชน และริมคลอง และติดป้ายแสดงรายละเอียด วัน เวลาทิ้งขยะ และเวลาเข้าจัดเก็บขยะ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการทิ้งขยะ พร้อมเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ และ QR code (กลุ่ม Line) ระหว่างผู้บริหารขยะกับประชาชน เพื่อติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และแก้ปัญหาการทิ้งขยะในจุดทิ้งขยะที่กำหนด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการตีเส้นกำหนดช่องสำหรับวางขยะแต่พบว่าขยะที่รอการจัดเก็บนั้นกระจัดกระจายไปบนทางเท้าและบนผิวการจราจร ดังนั้นทางกทม.จึงได้มีนโยบายให้ทุกเขตจัดทำกรงเหล็กขนาด 2×2 เมตรเพื่อเป็นจุดพักขยะเพิ่มความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยในพื้นที่เขตพญาไทได้มีการพิจารณาจัดทำจุดทิ้งขยะทั้งหมด 16 จุด บนเท้าแต่ทางเขตจะทำในจุดที่ทางเท้ามีขนาดกว้างพอเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเดินของประชาชน อย่างไรก็มาตรการนำกรงเหล็ฏเพื่อรองรับขยะนั้นทั้ง 50 เขต จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 61 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบในกรณีที่นำขยะมาพักรอเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดเก็บ เพราะที่ผ่านมาการตีเส้นและตีกรอบไม่เพียงพอทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและสร้างความสกปรก อย่างไรก็ตามการทำกรงเหล็กล้อมขยะนั้นเป็นจตณาที่ดีที่จะจัดระเบียบการทิ้งขยะของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นทางเขตจึงต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนนำขยะมาวางเพื่รอให้เจ้าหน้าที่ในกรงเหล็กที่จัดให้แต่ละจุดเพื่อป้องกันการสิ่งขยะไม่เป็นที่ด้วยใ ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews