Posted on

หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน

หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อยู่ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทยที่เป็นแหล่งทอผ้าไหมแพรวาอันมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง ซึ่งเดิมการทอผ้าไหมแพรวาเป็นเพียงวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยที่ทอใช้เป็นผ้าสไบเท่านั้น จนกระทั่งในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง

ทรงทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมแพรวา ทรงสนพระทัยและทรงให้คำแนะนำ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผ้าไหมแพรวาที่ชาวบ้านทออยู่ให้สามารถใช้ตัดเสื้อได้ เป็นการอนุรักษ์ให้ผ้าไหมแพรวาได้รับการสืบสานต่อยอด พร้อมกันนี้พระองค์ทรงรับผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพอีกด้วย ลักษณะเด่นของผ้าไหมแพรวาบ้านโพน ประกอบด้วยลวดลายต่าง ๆ ทรงเรขาคณิตเป็นจำนวนมากในผืนเดียวกัน ใช้เส้นไหมหลากสีสอดสลับกันในลวดลาย โดยทั่วไปประกอบด้วยลายหลัก ลายคั่น และลายช่อปลายเชิงสลับกันไป หากเป็นสไบหรือแพรจะมีเชิงแพรเพื่อเพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้น เอกลักษณ์ดั้งเดิมของผ้าไหมแพรวาจะมีสีโทนแดงเป็นพื้น แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาจนมีหลากหลายสีสันและลวดลาย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand