Posted on

ความเสี่ยงโรคลมชักทางพันธุกรรมใหม่

ความเสี่ยงโรคลมชักทางพันธุกรรมใหม่ซึ่งอาจเป็นพื้นฐานสำหรับวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรคลมชักที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น การวิเคราะห์นี้เป็นการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของพันธุศาสตร์โรคลมชักจนถึงวันนี้เช่นเดียวกับการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของโรคลมชักโดยใช้ตัวอย่างมนุษย์คำนวณคะแนนเชิงปริมาณเป็นครั้งแรกที่สะท้อนความเสี่ยงทางพันธุกรรมโดยรวมสำหรับโรคลมชัก

สามารถแยกแยะความแตกต่างในระดับหมู่ระหว่างผู้ป่วยที่มีสุขภาพดีและผู้ป่วยโรคลมชักได้อย่างแม่นยำรวมถึงระหว่างผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักแบบทั่วไปและแบบโฟกัสหลังจากการจับกุมครั้งแรกอาจเป็นเรื่องยากสำหรับแพทย์ที่จะทำนายว่าผู้ป่วยรายใดจะพัฒนาโรคลมชัก การพัฒนาคะแนนความเสี่ยงทางพันธุกรรมแบบใหม่เหล่านี้สามารถช่วยแพทย์ในการแทรกแซงและรักษาผู้ป่วยก่อนหน้านี้ ความจริงที่ว่าตอนนี้เราสามารถระบุผู้คนที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคลมชักและเริ่มแยกความแตกต่างระหว่างโรคลมชักสองประเภทหลักโดยอิงจากคะแนนทางพันธุกรรมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆ ผลลัพธ์หลัก ๆ เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับทิศทางใหม่ของการวิจัยโรคลมชัก