Posted on

“การเปิดตลาดของจีนที่ไม่สมบูรณ์”

ตอบสนองกับการเพิ่มขึ้นของจีน อย่างที่ฉันเคยเขียนไว้ก่อนหอการค้าอเมริกันในประเทศจีนกล่าวว่าประเทศนี้จำเป็นต้องโปร่งใสและซื่อสัตย์ในการเปิดตลาดให้กับ บริษัท ต่างชาติมากขึ้น หอการค้ายุโรปในประเทศจีนรายงานประจำปีของจีนได้กล่าวว่าจีนกำลังติด “ขาดดุลงบประมาณ”และสาเหตุหลักของสงครามการค้าสหรัฐฯคือ “การเปิดตลาดของจีนที่ไม่สมบูรณ์”

ขณะที่สงครามการค้ากำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บอบบางสำหรับเศรษฐกิจของจีนซึ่งหลังจากหลายปีแห่งการเติบโตของดาวฤกษ์ชะลอตัวลง เราได้ไปที่มหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีนในกรุงปักกิ่งและได้พูดคุยกับนักเรียนหลายคนที่นั่น ผมรู้สึกทตว่าบางคนกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานในยามเผชิญหน้ากับสงครามการค้านี้ แต่ก็ยังส่งผลต่อความรู้สึกภาคภูมิใจของชาติด้วย นักเรียนชายหนึ่งคนบอกผมว่า “จีนฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาและได้ดึงดูดความสนใจของโลกไว้นั่นเป็นเหตุผลที่สหรัฐฯมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะปราบปรามพวกเรา แต่จีนยังได้ให้การตอบรับอย่างดีต่อสหรัฐฯดังนั้นผมจึงเชื่อว่าประเทศของผมมีความสามารถในการทนต่อปัญหานี้ได้